Natural Forest | Skup poroża i zrzutów

Na zdjęciach kilka zdjęć niedawno pozyskanych par. Na pierwszej fotografi od lewej strony osiemnastak regularny - 6,97 kg i trzy dwudziestaki nieregularne o masie kolejno 8,30 kg, 6,94 kg, 5,50 kg.