Natural Forest | Skup poroża i zrzutów

W marcu 2017 zakupiliśmy na terenie Polski dwie ładne pary z łosia. W dolnej części zdjęcia możemy zauważyć parę znalezioną osiem lat temu, której waga obecnie wynosi 7,60 kg. Ta powyżej została znaleziona w styczniu tego roku, a jej masa wynosi 8,41 kg.